Produkcja wentylatorów dachowych

produkcja wentylatorów dachowych

Zajmujemy się produkcją wentylatorów dachowych z nieplastyfikowanego (twardego) polichlorku winylu (PVC). Ich cechami charakterystycznymi są:

  • duża odporność chemiczna na działanie czynników agresywnych,
  • zdolnością tłumienia drgań,
  • lekka obudowa,
  • możliwość podłączenia wentylatora do sieci kanałów wentylacyjnych,
  • zastosowanie przemysłowe.

Zastosowanie wentylatorów dachowych

Nasze wentylatory dachowe – przede wszystkim te w modelach WD/064 – doskonale sprawdzają się w obiektach przemysłowych oraz w specjalistycznych systemach wentylacyjnych. Mają one zastosowanie w przemysłach chemicznym i włókienniczym, a także w rolnictwie i budownictwie. Jeśli chodzi o uniwersalne przeznaczenia wentylatorów dachowych, należy wiedzieć, że są one przeznaczone do bezpośredniego wyciągu powietrza zanieczyszczonego gazami lub pyłami (do 0,3gcm3) o temperaturze do 45°C (318°K).